Woonzorg passend bij de joodse identiteit

Wat betekent het om joods te zijn? Wij geven ouderen de ruimte om hun antwoord op die vraag in te vullen. Dat doen we door te voorzien in alle voorwaarden. Kosher eten, zorg met nesjomme. Viering van joodse feestdagen, regelmatige sjoeldiensten en begrip voor moeilijke momenten. 

Overzicht woon- en zorgvormen

We bieden drie vormen van woonzorg, van extensief tot intensief. Ouderen die kiezen voor een woonvoorziening met zorg op de achtergrond, kunnen wanneer nodig doorschuiven naar verpleging met intensieve zorg.

Zorg aan huis (Volledig Pakket Thuis)

Hulpbehoevenden in de directe omgeving (redactie: definieer de omgeving), helpen we met huishoudelijke en verplegende ondersteuning. Via een oproepsysteem zijn we 24 uur per dag bereikbaar voor zorg. 

Zie voor meer informatie de Brochure Wonen met Zorg (Volledig Pakket Thuis)

Woonvoorziening met 36 appartementen

Binnen het appartementencomplex bieden we 36 luxe en comfortabele woningen, uiteraard geschikt voor mensen op leeftijd, voorzien van zorgvoorzieningen en met toegang tot zorgfaciliteiten. 

Verpleeghuis met 45 plaatsen 

In het verpleeghuis bieden wij 7 kleinschalige woongroepen. Bewoners beschikken over een eigen slaap- en badkamer. Elke groep heeft een eigen huiskamer, gedeeld door 6 of 7 cliënten.