Aandacht voor
de individuele
wensen van
de bewoner

 https://www.jbc-visserhuis.nl/images/user/logo.png                                                             

      

Even voorstellen; de cliëntenraad                                            

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle cliënten van het mr. Visserhuis. Sinds 1996 is iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In deze folder leest u hoe de cliëntenraad is samengesteld, hoe de raad te werk gaat en hoe u ons kunt bereiken.

De cliëntenraad zet zich in voor verbetering kwaliteit van de door het mr. Visserhuis geleverde zorg- en dienstverlening. Wij brengen uw wensen en ervaringen onder de aandacht van de raad van bestuur.

 

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van cliënten en cliëntgroepen. Wij zetten ons in om de organisatie – namens u – te adviseren over de zorg- en dienstverlening tijdens uw verblijf in het mr. Visserhuis omdat wij het belangrijk vinden dat de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk voldoet aan uw verwachtingen.

De cliëntenraad is volledig onafhankelijk en zelfstandig. De cliëntenraad bestaat uit maximaal acht leden. Er wordt naar gestreefd om van iedere afdeling/ woongroep een vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger voor de appartementen in de cliëntenraad te hebben.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 7 familieleden die de bewoners van het verpleeghuis vertegenwoordigen en 1 familielid die de bewoners met zorg in de appartementen vertegenwoordigd.

 

Werkwijze

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van het mr. Visserhuis.

Dit doen wij op diverse manieren:

  • Wij verzamelen uw ervaringen en wensen door regelmatig contact met cliënten en familieleden. Daarnaast is de raad betrokken bij de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken.
  • Wij zijn betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid en laten uw stem hierin doorklinken. Dit doen wij door het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. Ook is de cliëntenraad regelmatig afgevaardigd in werkgroepen binnen het mr. Visserhuis (Raad van Toezicht, Zorgkantoor, Inspectie Gezondheidszorg.

 

Vergaderingen

De cliëntenraad vergadert eens in de acht weken. Dat overleg is met de directeur-bestuurder van het Visserhuis. Wij behandelen verschillende onderwerpen, zoals de kwaliteit van de zorg, de activiteiten en de maaltijden, maar bijvoorbeeld ook het beleid van de instelling. Wij vragen om verduidelijking en houden na het maken van afspraken de vinger aan de pols.

 

Uw wensen en ervaringen

U kunt de cliëntenraad rechtstreeks benaderen; wij horen graag uw mening en staan open voor suggesties en ideeën. Stuur ons een mail of maak gebruik van de postbus bij de receptie. zie ook onder ‘Contact’.

 

Contact  

  • De belangrijkste punten die in de cliëntenraad besproken worden, worden in het huisblad van het mr. Visserhuis, de Schmoezer, nader toegelicht.
  • Met uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de cliëntenraad en de ondersteuner.

U kunt ons op de volgende manier bereiken:

 

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 8 personen. Heeft u interesse om lid te worden?

Neem dan contact op voor meer informatie cliëntenraad@jbc-visserhuis.nl