Aandacht voor
de individuele
wensen van
de bewoner

Het verpleeghuis

Woongroepen

Het verpleeghuis bestaat uit 7 woongroepen voor psychogeriatrische bewoners.

Elke bewoner beschikt over een eigen kamer met een badkamer en een huiskamer voor zes of zeven bewoners, waar gezamenlijk wordt koffie gedronken en de maaltijden worden genuttigd of activiteiten plaatsvinden.

Bij het mr. L.E. Visserhuis werken 127 medewerkers (stand per 31-12-2020), in totaal 82,5 fte. 100 medewerkers zijn zorgverlenend personeel, 27 ondersteunend personeel.

Welzijn

Wij noemen de afdelingen woongroepen, omdat men er woont en welzijn het belangrijkste aspect van onze zorgvisie is. Er is een aparte ruimte waar fysiotherapie wordt gegeven.

 

CIZ; Centrum Indicatieinstelling Zorg

Voor verhuizing naar een verpleeghuis is toestemming nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als het CIZ-toestemming geeft, worden de kosten voor de zorg en het verblijf vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Vrijwillige opname, Wzd art. 21-toets
Bij een aanvraag voor opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis moet worden vastgesteld of uw naaste bezwaar heeft tegen opname. Dit gebeurt met een zogenoemde Wzd artikel 21-toets. Uit deze toets komen drie mogelijkheden: vrijwillige opname, geen bereidheid/geen verzet of gedwongen opname.
Door de aard van de ziekte kan het voorkomen dat uw naaste niet duidelijk kan aangeven of hij/ zij opgenomen wil worden. Als uw naaste na verloop van tijd toch bezwaar maakt tegen het verblijf in de instelling, moet een alternatieve mogelijkheid worden gezocht of moet het verblijf alsnog worden omgezet in een onvrijwillig verblijf. 
Soms is er geen tijd om het besluit van het CIZ af te wachten. Bijvoorbeeld omdat de naaste na een ziekenhuisopname niet meer zelfstandig kan wonen. In dat geval mag iemand meteen na de aanvraag worden opgenomen. Het CIZ controleert de aanvraag binnen twee weken.

Zie voor meer informatie Opname in een verpleeghuis regelen | Dementie.nl

 

 

Vergoedingen

Wanneer u een indicatie ( vanaf ZZP5) voor een verpleeghuis krijgt, kunt u in ons verpleeghuis wonen. U wordt door ons aangemeld bij het zorgkantoor.  De zorg in het verpleeghuis wordt vergoed door de WLZ, maar u betaalt wel een eigen bijdrage, die door het CAK ( Centraal Administratie Kantoor) wordt vastgesteld naar aanleiding van uw inkomen en vermogen.

Uw zorg, inclusief behandeling van de specialist ouderengeneeskunde, medicijnen en maaltijden zijn hier bij inbegrepen. De waskosten van uw kleding zijn niet inbegrepen. Indien u de was door het huis laat doen, bedragen de maandelijkse kosten € 67,50. Uiteraard kunt u er voor kiezen de was door familie of mantelzorger(s) te laten doen. Ook zijn kosten van de kapper niet inbegrepen in de zorg. De kosten van de pedicure zijn wel inbegrepen (vallen onder de Wlz).