Zelfstandig wonen met zorg

op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT)?

Wat is inbegrepen en wat niet?
Wat zijn aanvullende mogelijkheden?
In deze brochure zetten we alles voor u op een rij!

Heeft u een CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor langdurige zorg, en kunt u nog wel zelfstandig blijven wonen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT). U ontvangt dan de benodigde zorg van het mr. L.E. Visserhuis en kunt zelfstandig blijven wonen.

 

Visie op Zorg Thuis

Voor het mr. L.E. Visserhuis staan de cliënten centraal in onze dienstverlening. De persoonsgerichte zorgverlening staat hierbij ten dienste van het welzijn van onze bewoners. Hierbij is onze Joodse identiteit het uitgangspunt van alle dienstverlening, rekening houdend met ieders achtergrond van niet-kerkelijk tot traditioneel joods. Niet-joodse cliënten zijn zeker ook van harte welkom, maar de Joodse identiteit is een gegeven. Wij richten ons op een warme omgeving met veel nesjomme (warmte, veiligheid, liefde, gevoel) voor iedere cliënt met als doel het individuele welzijn.

Mede daarom zetten wij ons in om zelfstandig (thuis) wonen met zorg ook voor u mogelijk te maken; zelfstandig wonen, de regie in eigen hand, zelfredzaamheid, uw eigen appartement en zorg vanuit het mr. L.E. Visserhuis. En die zorg wordt geleverd door professionele zorgmedewerkers al dan niet met hulp van familieparticipatie. Een betrokken netwerk van familie en vrienden vinden wij belangrijk voor u!

 

Zelf als het kan                 Thuis als het kan              Digitaal als het kan

 

Het Volledig Pakket Thuis; wat houdt dit in?

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een leveringsvorm, voor zorg voor wie nog thuis kan en wil wonen, vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt hiermee zelfstandig blijven wonen in een eigen appartement en de zorg ontvangen die u nodig heeft.

 

Het Volledig Pakket Thuis kan bestaan uit:

-Verpleging en persoonlijke verzorging

-Begeleiding

-Behandeling

-Avondmaaltijden in restaurant of appartement

-Schoonhouden van woonruimte

 

Wat is het verschil met verpleeghuiszorg?

In tegenstelling tot verpleeghuiszorg woont u met het Volledig Pakket Thuis zelfstandig in een appartement. En ontvangt u die zorg die u nodig heeft. U bent bij het Volledig Pakket Thuis zelf verantwoordelijk voor uw huisvesting en de kosten hiervan.

Opname in het verpleeghuis komt pas ter sprake als blijkt dat u niet meer in staat bent om zelfstandig te wonen.

Juist wanneer uw veiligheid in het geding komt, is verhuizing naar ons verpleeghuis noodzakelijk.

In de Wegwijzer langdurige zorg thuis kunt u het Volledig Pakket Thuis vergelijken met andere leveringsvormen.

 

Hoe vraagt u een indicatie aan voor langdurige zorg (Wlz)?

Voor het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg (Wlz = Wet langdurige zorg) kunt u of uw naaste een aanvraag indienen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hiervoor gaat u naar de website van het CIZ: www.ciz.nl/client/ik-wil-een-aanvraag-doen/wlz Hier kunt u het aanvraagformulier invullen en versturen. Het CIZ onderzoekt uw aanvraag voor Wlz en komt eventueel op huisbezoek voor een gesprek met u. In principe ontvangt u binnen 6 weken reactie van het CIZ. Wij kunnen u hier, wanneer u dat wenst, in adviseren. De teamleider en/ of de EVV-er doen dat graag.

 

Vergoeding

Het Volledig Pakket Thuis wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg is wel een eigen bijdrage van toepassing. Het gaat hierbij om de lage eigen bijdrage.

De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie. Op de website van het CAK kunt u een rekenhulp invullen om de hoogte van uw eigen bijdrage te berekenen: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Dan kunt u daarvoor terecht bij het CAK.

Het moment dat u een Wlz-indicatie krijgt toegewezen en hebt gekozen voor het VPT-pakket, krijgt u vanuit het mr. L.E. Visserhuis korting op de servicekosten.

 

Basisdiensten VPT

Komt u in aanmerking voor het Volledig Pakket Thuis (VPT)? In onderstaand overzicht ziet u wat er binnen uw indicatie wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo weet u wat er is inbegrepen en wat niet. U ontvangt die vormen van zorg die volgens uw indicatie noodzakelijk zijn en ontvangt ondersteuning waar nodig.

 

Wonen

U komt wonen in één van de appartementen van het mr. L.E. Visserhuis gelegen aan de Esther de Boer-Rijklaan in het mooie groene Benoordenhout. De heerlijk ruime en lichte appartementen variëren van 66 m2 tot 93 m2. En beschikken over een woonkamer, een volwaardige open keuken en 1 of 2 kamers (slaapkamers). De badkamer is voorzien van een wastafel, douche en toilet. Vanuit de woonkamer komt u op het balkon. U heeft een eigen berging én een parkeerplaats (is inclusief) in de onderbouw. Al onze appartementen zijn voorzien van een alarmeringssysteem.

In het Grand Café en het restaurant kunt u de koffie of een maaltijd gebruiken. Natuurlijk kan dat ook thuis, in uw appartement. Het Grand Café en het restaurant zijn ook de ontmoetingsplaatsen in het mr. L.E. Visserhuis; de plaatsen waar u gezellig medebewoners treft voor een kopje koffie, een praatje en de maaltijd. De warme maaltijd is inbegrepen in het Volledig Pakket Thuis. Het ontbijt en de lunch verzorgt u zelf. Maar ook daarvoor kunt u hulp krijgen. Als u bij een Wlz-indicatie gebruik maakt van het Volledig Pakket Thuis dan wordt dit in mindering gebracht op de servicekosten. Zo behoudt u de eigen regie en uw zelfstandigheid.

Het Grand Café en restaurant lenen zich tevens voor een uitgebreid activiteitenaanbod. Wekelijks vinden er diverse activiteiten plaats die georganiseerd worden door het team Welzijn en Joodse zaken. Iedere vrijdag wordt er Kiddoesj gemaakt voor het inluiden van de Sjabbat. Alle activiteiten, denk aan zondag-concerten, creatieve- en sportieve activiteiten, worden gepubliceerd aan de hand van de activiteitenagenda te vinden in de hal van de appartementen en het restaurant.

Voor de kosten van huisvesting bent u zelf verantwoordelijk. De verzekering voor inboedel en opstal vallen onder de servicekosten. De dekking van de inboedel is verzekerd tot een beperkt bedrag. Aanpassingen aan het appartement zijn voor eigen rekening, u mag zelf aanpassingen/ verbeteringen aanbrengen, mits dit vakkundig gebeurt. Na einde zorg (overlijden of verhuizing) moet het appartement in originele staat worden opgeleverd. Dit geldt niet als de volgende bewoner de aanpassingen over wil nemen.

De schoonmaak van het appartement, 1 uur per week, wordt uitgevoerd door de externe huishoudelijk dienst. Die dienst wordt door het mr. L.E. Visserhuis ingehuurd. Bij de VPT zijn de kosten van de schoonmaak inbegrepen. Mocht u hier los gebruik van willen maken of extra uren dan is dit tegen meerprijs mogelijk.
 

Verpleging & Verzorging

Met verpleging en verzorging bedoelen wij het ondersteunen bij de zorgmomenten rondom het wassen, kleden, mondzorg en toiletgang. Deze diensten bieden wij uiteraard met instandhouding van uw zelfredzaamheid en regie. De zorgmomenten worden, in overleg met u, waar nodig, aangepast aan de zorgvraag. De EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) zal dan het zorgplan in overleg met u bijstellen.

Eveneens bieden wij verpleegtechnische zorg. Denk hierbij aan hulp bij medicatie, wondzorg, sondevoeding en het geven van insuline.

Voor wat betreft verzorging en verpleging kunnen wij 24 uur zorg bieden. Er is dag en nacht verplegend personeel aanwezig.

Middelen en materialen die de nodig zijn voor de zorgverlening (zoals bijvoorbeeld handschoenen) verstrekt het mr. L.E. Visserhuis aan de medewerkers.

Verband- en anderen middelen, nodig voor bijvoorbeeld wondbehandelingen, moeten worden voorgeschreven door uw huisarts of specialist. Wij kunnen u helpen bij het bestellen hiervan.

Voor persoonlijke verzorgingsartikelen (o.a. shampoo, tandpasta) dient u zelf te zorgen. Incontinentiemateriaal kunnen wij voor u bestellen. De overige boodschappen (levensmiddelen enz.) die kunt u ook bij de receptie bestellen.

Als u bij een Wlz-indicatie gebruikt maakt van het Volledig Pakket Thuis hebt u recht op één uur per week huishoudelijke hulp en korting op de servicekosten en de avondmaaltijd in het restaurant (of thuis in uw eigen appartement). Tevens kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de georganiseerde activiteiten in en buiten het mr. L.E. Visserhuis.

 

Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV)

Binnen het zorgteam van de appartementen is er een verzorgende die uw vaste aanspreekpunt zal zijn, de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV). De EVV-er zal in de eerste periode dat u zorg ontvangt, regelmatig met u in gesprek gaan om uw persoonlijk wensen, gewoontes en mogelijkheden te bespreken. Samen met u kijkt en bespreekt de EVV-er waar ondersteuning nodig is en wat u zelf kunt (laten) doen. De afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan.

 

Personenalarmering

Wanneer u in een appartement van het mr. L.E. Visserhuis woont, beschikt u tevens over een alarmeringssysteem. Daarmee staat u direct in verbinding met de zorgmedewerkers (dag en nacht). De verzorgende zal als u alarmeert direct via de intercom contact met u opnemen en wanneer nodig langskomen.

 

Activiteiten

Het mr. L.E. Visserhuis zorgt voor dagbesteding door middel van het aanbieden van gevarieerde activiteiten gedurende de week. U kunt zelf kiezen waar u aan wilt deelnemen. Waar het in het belang is van de bewoner, wordt de bewoner gestimuleerd deel te nemen. Het programma met activiteiten hangt in de hal van de appartementen. Eveneens is er een ruim aanbod van activiteiten vanuit de 55+ club.

Externe dagbesteding en het vervoer daarvoor is nadrukkelijk uitgesloten van ons VPT-aanbod.

 

Maaltijden

Wij kunnen u helpen bij het klaarmaken van het ontbijt en lunch. Wij geven een korting op de servicekosten. Zelf kunt u de boodschappen hiervoor naar keuze aanschaffen. Deze boodschappen zijn eveneens te bestellen bij de receptie. En worden daar dan afgeleverd.

 

Schoonhouden van het appartement

In overleg met u zal er een moment en dag worden gepland voor huishoudelijke hulp. Dit contact zal worden gelegd door een medewerker van het schoonmaakbedrijf ACW. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de EVV-er. In overleg met u wordt gekeken wat er door uzelf en wat er door de huishoudelijke hulp schoongemaakt wordt.

De huishoudelijke hulp is maximaal 1 uur per week voor u beschikbaar voor de “grote schoonmaakklussen”. Waar nodig kunt u ook ondersteund worden bij de lichte huishoudelijke taken door ons personeel.

 

De was

Afhankelijk van de indicatie en zorgvraag kunnen wij u helpen hierbij. U dient wel in het bezit te zijn van een wasmachine en evt. droger.

 

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Wanneer u minder mobiel bent of wordt, kan het nodig zijn woningaanpassingen te doen en/of (mobiliteits-)hulpmiddelen in te zetten. In sommige gevallen heeft u hiervoor toestemming nodig van de verhuurder (mr. L.E. Visserhuis ) op basis van uw huurovereenkomst. Afhankelijk van de aanpassing of hulpmiddel bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten of kunt u dit (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kunt u via de gemeente aanvragen. Ook (tijdelijke) hulpmiddelen, bijv. een rolstoel, kunt u zelf huren en/of organiseren via de Wmo.

 

Externe zorgverleners

Naast deze brochure ontvangt u ook een lijst met externe zorgverleners, waaronder huisartsenzorg, apotheek, tandheelkundige zorg en fysiotherapie.

 

Geestelijke zorg

Aan het mr. L.E. Visserhuis zijn een orthodoxe- en een liberale rabbijn verbonden. Zij verzorgen o.a. de kiddoesj en vieren de joodse feestdagen mee. Mocht u met één van hen willen spreken dan kunt u dit aangeven bij uw EVV-er. Natuurlijk is daarvoor ook ruimte na de Sjabbat viering.

Wanneer u contact wil met een geestelijk verzorger van een andere gezindte kan dat natuurlijk. Dat kunt u zelf regelen.

 

En dan nog dit

Roken: Of u wel of niet rookt, is een keuze. Roken mag echter niet ten koste gaan van de gezondheid van onze medewerkers. Iedereen heeft het recht op een rookvrije werkplek en we vragen u dan ook om niet te roken kort voor of tijdens het moment waarop onze medewerkers bij u in het appartement moeten zijn voor dienstverlening.