De bewoners van het Visserhuis, zowel van het kleinschalige verpleeghuis als van de appartementen, staan centraal in onze dienstverlening. De integrale- en persoonsgerichte zorgverlening staat hierbij ten dienste van het welzijn van de bewoner. Hierbij is onze joodse identiteit het uitgangspunt van alle dienstverlening, rekening houdend met ieders achtergrond van niet-kerkelijk tot traditioneel joods. Niet-joodse bewoners zijn ook van harte welkom, maar de joodse identiteit is een gegeven. Wij richten ons op het bereiken van een optimale warme omgeving met veel nesjomme voor iedere bewoner met als doel: het individuele welzijn. De “tool“ om dit optimale welzijn te bereiken is “persoonsgerichte zorg”. Onze bewoners zullen bij ons het gevoel hebben, dat zij maatschappelijk betekenis hebben en er mogen zijn!

Gezien onze visie willen wij dat de cliënt, onze bewoner, het wonen in het mr. L.E. Visserhuis ervaart als een warm thuis, een huis met nesjomme (warmte, veiligheid, liefde en gevoel) waarin hoogwaardige verpleeghuiszorg geboden wordt. Het mr. L.E. Visserhuis moet met zijn faciliteiten kunnen inspelen op de zorgvraag van nu en in de toekomst. Het mr. L.E. Visserhuis gunt ouderen een plek waar ze zorgeloos of in ieder geval comfortabel de laatste fase van hun leven mogen doorlopen.

 

In het Strategisch beleidsplan 2022 - 2026 staat onze visie en onze missie t.a.v de zorgvraag van nu en in de toekomst uitgebreid beschreven. Klik daarvoor op de link in de foto (hierboven).