Zorgvisie

Zorgcontinuüm

Onze zorgvisie is gestoeld op het feit, dat wij een zorgcontinuüm aanbieden aan onze bewoners.  Men komt bij ons wonen in een appartement en kan, indien nodig, verhuizen naar het verpleeghuis, waar zeven woongroepen zijn voor dementerende ouderen en voor ouderen met een fysieke beperking.  Onder het tabblad “appartementen” en “verpleeghuis”  gaan wij hier nader op in.

Maar stel u voor, u woont samen met uw partner bij ons in een appartement en één van u beiden moet helaas naar het verpleeghuis verhuizen, dan bent u toch samen onder één dak en kunt u elkaar dagelijks opzoeken en samen naar het restaurant gaan of naar buiten naar het gezellige Willem Royaardsplein.  U hoeft dus niet meer uit elkaar, maar kan bij elkaar blijven.

Zorgverlening:

Het welzijn van de bewoners van het mr L.E. Visserhuis, zowel van "Beth Residence" als van het kleinschalige verpleeghuis staat centraal in onze dienstverlening.

De integrale en belevingsgerichte zorgverlening staat hierbij ten dienste van het welzijn van de individuele bewoner.  Hierbij is onze joodse identiteit een gegeven.  Wij richten ons op het bereiken  van een optimale warme omgeving met veel "nesjomme" voor iedere bewoner met als doel, het individuele welzijn.  De "tool" om dit optimale welzijn te bereiken is persoonsgerichtegerichte zorg.

Onze bewoners zullen bij ons het gevoel hebben, dat zij maatschappelijk betekenis hebben en er mogen zijn!