Zorgvisie 

Zorgcontinuüm 

De invulling van onze zorgvisie begint met het aanbieden van een zorgcontinuüm. Dit houdt in dat we de intensiteit van de zorg afstemmen op het niveau dat bij instap passend is. Wanneer dat nodig is, kunnen we dat niveau in de loop van de tijd aanpassen. 

Zorg voor ouderen met partner, stemmen wij af op beide individuën. Als één van de partners intensieve zorg nodig heeft, krijgt die een plaats in het verpleeghuis. Zo blijven partners die verschillende zorgniveaus nodig hebben, onder hetzelfde dak en van dezelfde faciliteiten gebruikmaken. 

Persoonlijk

De integrale- en persoonsgerichte zorgverlening staat ten dienste van het welzijn van de individuele bewoner. Uiteraard is de joodse identiteit een gegeven. Wij vullen de zorg in met kennis van en gevoel voor de belevingswereld van mensen met een joodse identiteit. Voor onze bewoners creëren we een warme omgeving met nesjomme.

Onze bewoners voelen dat zij maatschappelijk betekenis hebben en er mogen zijn. 

Zelfstandig

Bewoners van de appartementen wonen in principe zelfstandig. Indien nodig, bij een ziekte of een blessure, kunnen bewoners een beroep doen op verzorging. Deze zorg is te allen tijde voor onze bewoners beschikbaar. Kortom: volledig zelfstandig wonen met – als het nodig is – direct de nodige ondersteuning.

Als zorg een vaste vorm moet aannemen, zoeken we met bewoners en hun [relaties] naar de juiste vorm. In overleg vragen we een indicatie voor thuiszorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het samen gekozen traject wordt gepland door medewerkers van het mr L.E. Visserhuis.

Respectvol

Respect is gebouwd op begrip. Wij houden nadrukkelijk rekening met de autonomie, privacy, achtergrond en levensovertuiging (traditioneel, niet –traditioneel) van onze bewoners. 

In het verpleeghuis is het invullen van dit deel van onze visie de grootste uitdaging. Om een respectvolle zorgverlening te kunnen inrichten, werken wij met kleinschalige woongroepen. Deze woongroepen zijn ingericht rondom de mogelijkheden, omstandigheden en levensstijl van de bewoners.

Oplossingsgericht

Misverstanden en geschillen lossen we bij voorkeur op met goed overleg en onderlinge afspraken. Als dat niet voldoet, kunnen bewoners een klacht voorleggen. Deze klacht wordt behandeld door een klachtencommissie.

Beschikbaar

In het verpleeghuis staat een warm en respectvol woon- en leefklimaat centraal. Het is van het allergrootste belang dat bewoners zich in het mr L.E. Visserhuis veilig en geborgen voelen.