Aandacht voor
de individuele
wensen van
de bewoner

Nieuwe update na persconferentie 6 mei 2020

Verlenging maatregel geen bezoek

Den Haag, 7 mei 2020
Betreft: update maatregelen m.b.t. coronavirus

Beste bewoners, familie en contactpersonen,

In de persconferentie van 6 mei jl. heeft de minister president ons allemaal ingelicht over de wijze waarop wij weer richting ‘het nieuwe normaal’ zullen gaan. Ook het bezoekverbod aan de verpleeghuizen is hierbij besproken.

Landelijk zijn er 25 verpleeghuizen geselecteerd voor een proef waarin gereguleerd bezoek wordt toegestaan. De ervaringen uit deze proef zullen worden meegenomen in de nog op te stellen landelijke regeling.

Wij behoren niet tot deze proef, dus verandert er op dit moment niets. In het Visserhuis geldt dus nog steeds een bezoekverbod. Zodra er meer bekend is, hoe en wanneer wij weer bezoek kunnen toestaan, laat ik u dat weten.

Ten overvloede, bovenstaande geldt voor het verpleeghuis en de aanleunwoningen.

Ik begrijp dat het bezoekverbod u zwaar valt, maar ik ga er van uit dat spoedig na de proef, er opening komt in de mogelijkheden elkaar weer te zien. Houd nog even vol!

Sharon Sweijd, bestuurder

Uitzondering hierop is bezoek aan bewoners die palliatieve zorg krijgen in de laatste levensfase. Bezoek aan deze bewoners/cliënten kan met strikte voorzorgsmaatregelen en in overleg met het hoofd zorg wel beperkt plaatsvinden.

Welkom bij het mr. L.E. Visserhuis

Het mr L.E. Visserhuis is een klein sfeervol joods woonzorgcentrum in het Benoordenhout in Den Haag, op loopafstand van een gezellig winkelcentrum en park Clingendael. Er is een bushalte voor de deur. Op deze website vindt u alle informatie over wie wij zijn en wat wij doen. Uiteraard vindt u ook alle informatie over onze locatie. Klikt u dus vooral eens verder en proef de sfeer van ons huis, een huis met nesjomme. U vindt hier onze zorgvisie, alle informatie die u nodig heeft om bij ons te komen wonen in zowel het verpleeghuis als in " Beth Residence", onze appartementen.

Nieuws: bewoners zijn een week op vakantie geweest. Bekijk hier de foto's!

Wees welkom in het moderne gebouw. Lees hier het laatste nieuws over het Visserhuis Het restaurant. Hier kunt u in een gezellige ruimte maaltijden krijgen. Kosjer eten is ook mogelijk In het mr L.E. Visserhuis is aandacht voor joodse gebruiken en tradities