Links

Het woonzorgcentrum mr L.E. Visserhuis in Den Haag verwijst u graag door naar de onderstaande links.

Joods Zorg Circuit
www.joodszorgcircuit.nl

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
www.nik.nl

Liberaal Joodse Gemeenten
www.ljg.nl

Ziekenhuis Amstelland
www.zha.nl

Beth Shalom
www.bethshalom.nl

Sinai centrum
www.sinai.nl

Joods Maatschappelijk Werk
www.joodsmaatschappelijkwerk.nl

Stichting Cefina
www.cefina.nl

Joods Hospice
www.joodshospiceimmanuel.nl

Amerpoort/Etrog
http://www.amerpoort.nl/

Ons Tweede Thuis/Na’ot
http://www.onstweedethuis.com/