ANBI

Het mr. L.E. Visserhuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Dit betekent dat het  mr. L.E. Visserhuis geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen giften, onder voorwaarden, opvoeren als gift. 

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede van het mr. L.E. Visserhuis. 

Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen. 

 

Statutaire naam 

Stichting Joods Bejaardencentrum – mr. L.E. Visserhuis 

RSIN/fiscaal nummer: 803108357 
Kamer van Koophandel: 41.15.58.36 

 

Contactgegevens

Mr. L.E. Visserhuis 
Theo Mann – Bouwmeesterlaan 75 
2597 GV Den Haag 
070-3143800 

https://www.jbc-visserhuis.nl 

 

Bestuurssamenstelling;

Mw. drs. S. Sweijd, directeur/ bestuurder 

 

Raad van Toezicht samenstelling;

Dhr. F. L. Leijdesdorff - voorzitter  

Mw. G. Rodriques Pereira - lid  

Dhr. C. Rustenburg - lid  

Mw. E. Zegwaard - lid

vacature - lid

 

Statuten

Statuten Stichting Joodsbejaardencentrum Den Haag - mr. L.E. Visserhuis

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel - mr. L.E. Visserhuis

 

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan 2022-2026

 

Financiële verantwoording 

Maatschappelijk jaarverslag 2022 - mr. L.E. Visserhuis

Jaarrekening 2022 mr. L.E. Visserhuis