Stichting Vrienden

Waarom Vrienden van het mr L.E.Visserhuis?

De Stichting Vrienden van het mr L.E Visserhuis heeft als doel het financieel steunen van de ouderen in het sfeervolle joodse woonzorgcentrum in Den Haag.

Daarnaast streeft de stichting er ook naar de betrokkenheid bij het huis te vergroten.

Hoe wordt u Vriend?

U wordt Vriend wanneer u doneert aan de Stichting - iedere bijdrage is welkom!  Vanaf een bedrag van 50 euro per jaar ontvangt u vier keer per jaar het gezellige blad De Schmoezer met alle nieuwtjes van en over het huis. U bent dan ook welkom op de jaarlijkse Vriendenborrel. 

U kunt ook een éénmalige gift bijdragen. Bij een bedrag van tenminste 500 euro plaatsen wij een donateursteen met tekst en/of uw naam bij de vijver in de tuin van het mr L.E. Visserhuis. U wordt dan ook automatisch “Vriend voor het Leven” van het huis! 

Wat wordt er met het geld van de Stichting gedaan?

Er wordt door de overheid steeds meer bezuinigd op de ouderenzorg. Met de donaties aan de Stichting kunnen gezellige activiteiten worden georganiseerd zoals gymnastiek, zingen en uitjes met bewoners naar het strand of de dierentuin.

 

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het Visserhuis mw. S.Sweijd tel. 070-3143800.

Tevens kunt u de website bezoeken: www.jbc-visserhuis.nl/stichtingvrienden

Stichting Vrienden Bank: NL59ABNA0616826281 (ANBI)

Uw donaties komen ten goede van o.a. jaarlijkse vakantie uitstapjes van onze bewoners: