Het verpleeghuis

Zwartwit video's kijken in de huiskamer (Foto: RK Media Producties)

Woongroepen

Het verpleeghuis bestaat uit 7 woongroepen voor psychogeriatrische en somatische bewoners.

Elke bewoner beschikt over een eigen kamer met een badkamer en een huiskamer voor zes of zeven bewoners, waar gezamenlijk wordt koffie gedronken en de maaltijden worden genuttigd of activiteiten plaatsvinden.

Bij het mr. L.E. Visserhuis werken 99 personen (stand per 31-12-2016), in totaal 59 fte. 77 personen zijn zorgverlenend personeel, 22 ondersteunend personeel.

Welzijn

Wij noemen de afdelingen woongroepen, omdat men er woont en welzijn het belangrijkste aspect van onze zorgvisie is. Er is een  aparte ruimte waar fysiotherapie wordt gegeven.

Liedjes zingen in de huiskamer met pianobegeleiding (Foto: RK Media Producties)

Vergoedingen

Wanneer u een indicatie ( vanaf ZZP5) voor een verpleeghuis krijgt, kunt u in ons verpleeghuis wonen. U wordt door ons aangemeld bij het zorgkantoor.  De zorg in het verpleeghuis wordt vergoed door de WLZ, maar u betaalt wel een eigen bijdrage, die door het CAK ( Centraal Administratie Kantoor) wordt vastgesteld naar aanleiding van uw inkomen en vermogen.   Uw zorg, inclusief behandeling van de specialist ouderengeneeskunde , medicijnen en maaltijden zijn hier bij inbegrepen.  De waskosten van uw kleding zijn niet inbegrepen. Indien u de was door het huis laat doen, bedragen de maandelijkse kosten € 62.50.  Uiteraard kunt u er voor kiezen de was door familie of  mantelzorger(s) te laten doen. Ook zijn kosten als kapper en pedicure  niet ingrepen in de zorg.  

 

IJscoman komt langs bij het mr. L.E. Visserhuis (Foto:RK Media Producties)