Klachtenformulier

Hieronder vindt u het klachtenformulier.

Klachtenformulier

Gegevens bewoner
Naam
Verpleeghuis/appartement
E-mail
Telefoonnummer
____________________________________________________________________________
Gegevens eventuele contactpersoon
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer
Relatie tot bewoner
____________________________________________________________________________
De klacht
Welke klacht/onvrede heeft u?
Wat denkt u dat de oorzaak is?
Wat heeft u er tot nu toe aan gedaan?
Wat zou u graag willen bereiken?
____________________________________________________________________________
Contact
Neem contact op met:
Bewoner
Contactpersoon
Beiden

Voer de karakters in die u hierboven ziet staan.
Klik hier wanneer u het niet kunt lezen.