Het woonzorgcentrum:

Bij onze zorg- en dienstverlening in zowel het verpleeghuis als in "Beth Residence" gaan wij uit ook uit van een aantal principes, die zijn vastgelegd in een zorgvisie. Deze zorgvisie bestaat uit twee componenten:

De visie op dienst- en zorgverlening aan de bewoners van

"Beth Residence":

Als u in een appartement woont in "Beth Residence", woont u in principe zelfstandig. Indien u onverwachts onwel wordt of te maken krijgt met een ongeval, kunt u meteen een beroep doen op de verzorging. De zorg staat te allen tijden voor u klaar, zodat u zich veilig en geborgen voelt. Als u ons niet nodig heeft, zijn wij er niet, en als u ons wél nodig heeft, staan wij voor u klaar!
Als de zorg voor u vaste vorm moet aannemen, wordt er in overleg met u een indicatie voor thuiszorg aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De benodigde zorg wordt door de medewerkers van het mr L.E. Visserhuis in overleg met u gepland.

De visie op zorg voor de bewoners van het verpleeghuis:

In het verpleeghuis staat een warm en respectvol woon – en leefklimaat centraal. Uw vraag staat hierbij voorop. Het is van het allergrootste belang dat u zich in het mr L.E. Visserhuis veilig en geborgen voelt.
Wij bieden zorg, ondersteuning en begeleiding in kleinschalige woongroepen, waarbij uw mogelijkheden, omstandigheden en levensstijl centraal staan.
Bij kleinschalig wonen wordt ondersteuning en zorg verleend in een huiselijke omgeving waarbij uw levensritme en uw activiteiten in het dagelijks leven, die voor u herkenbaar en aangenaam zijn, voor ons, medewerkers het uitgangspunt voor uw zorg zijn. Deze zorg wordt samen met u en uw familie besproken en vastgelegd in een zorgleefplan. U en uw familie hebben te allen tijden inzage in dit dossier.
Wij houden nadrukkelijk rekening met uw autonomie, privacy, uw achtergrond en levensovertuiging ( traditioneel, niet –traditioneel). Uw welzijn staat voorop

In het verpleeghuis zijn de bewoners afhankelijk van onze zorg en daarom kwetsbaar. Wij realiseren ons dat maar al te goed.
Daarom houden wij een respectvolle en aandachtige bejegening hoog in het vaandel. Medewerkers worden structureel gestimuleerd om vanuit deze zorgvisie de zorg aan de bewoners te leveren.

De klachtencommissie:

Tevens bestaat de mogelijkheid om een klacht formeel in te dienen, hiervoor is een commissie, die bestaat uit vijf leden, te weten:

  • Een jurist als voorzitter
  • Een specialist ouderengeneeskunde
  • Een verpleegkundige, die functioneert als klachtenfunctionaris en de klachten in eerste instantie bespreekt met de klager en beoordeelt of het een BOPZ klacht betreft of een andere klacht.
  • Twee leden van de commissie, die regelmatig in huis komen als vrijwilliger.

U kunt een eventuele klacht online kwijt. Daarnaast is er een brievenbus voor klachten in het restaurant tegenover de toiletten. Er is geen speciaal formulier beschikbaar, u kunt uw klacht daar in een gesloten envelop deponeren. Binnen een week wordt u gebeld door de klachtenfunctionaris.